TeamConnect Ceiling 2

Mikrofon: 28 x Sennheiser KE10 dauerpolarisierte Kondensatormikrofonkapseln

320,00
Europreis / Tag exkl. 20% Mwst.
4.000,00
Europreis exkl. 20% Mwst.
Neu